!!**ประกาศจาก Admin**!!


ติดต่อ แอดมิน

สนใจพื่นที่โฆษณา
!!!**คลิก**!!!


ปิดแท็บนี้
อาจารย์ติวเตอร์
ป้ายโฆษณา
สถิติการเข้าชม
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ให้คะแนนเว็บไซต์กันหน่อย
เว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์แก่คุณไหม?
 
Link หน่วยงาน
 
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support

ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา

ผลสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2556

Untitled Document ผลสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2556
1.นายบุญมา เสนคะ
อันดับ 1 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
วิชาเอกดนตรี
2.นายจุลดิษฐ์ อุ่นหนองกุ่ง
อันดับ 1 สำนักงานการศึกษาพิเศษ
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
3.นายชานนท์ นาสุริวงษ์
อันดับ 1 สพม.เขต 20
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
4.นางสาวสุกัญญา คำหาญพล
อันดับ 1 สพป.บึงกาฬ
วิชาเอกนาฏศิลป์
5. นายสิริศักดิ์ ธนะภูมิชัย
อันดับ 1 สพม.เขต 41
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
6. นายธานินทร์ บำรุงภักดี
อันดับ 1 สพม.เขต 20
วิชาเอกพลศึกษา
7. นายพิทักษ์ ภูมดอนมิ่ง
อันดับ 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
8. นายพงษภัทร์ ยอดเพชร
อันดับ 2 สพป.กำแพงเพชร เขต 2
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
9. นางสาวบุณยานุช เหลาหลวง
อันดับ 2 สพป.บึงกาฬ
วิชาเอกวิทยาศาสตร์
10. นางสาวศราลักษณ์ พัฒนุช
อันดับ 2 สพป.อุดรธานี เขต 4
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
11. นายศุภศิษย์ กุดกันยา
อันดับ 2 สพป.บึงกาฬ
วิชาเอกพลศึกษา
12. นางสาวประภาพร โพธิรัตน์
อันดับ 3 สพม.เขต 20
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
13. นางสาวนิตยา ศรีเสน
อันดับ 4 สพม. เขต 20
วิชาเอกสังคมศึกษา
14. นางสาวอโนทัย ไกยราช
อันดับ 4 สพม. เขต 20
วิชาเอกคณิตศาสตร์
15. นางสาวรวีวรรณ แสนลัง
อันดับ 4 สพป.อุบลราชธานี เขต 3
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
16. นางสาวณัชณิชา ภูคำวงศ์
อันดับ 5 สพป.อุบลราชธานี เขต 3
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
17. นายระวี ดีแป้น
อันดับ 6 สพม.เขต 10
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
18. นายสุวัฒน์ กองขันธ์
อันดับ 6 สพม. เขต 20
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
19. นางสาวปราณี ธรรมดี
อันดับ 6 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
20. นางสาวกรรชลิกา คนล้ำ
อันดับ 7 สพม.เขต 22
วิชาเอกเกษตรกรรม
21. นางสาวผ่องอำไพ สระเพ็ชร
อันดับ 7 สพม.เขต 6
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
22. นางสาวกรวีร์ แก้วทอง
อันดับ 7 สพป.ตราด
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
23. นางสาวกัญญาภัค บับภีร์
อันดับ 8 สพม.เขต 20
วิชาเอกชีววิทยา
24. นายพรหมลิขิต ผิวหนองอ่าง
อันดับ 9 สพป.ตราด
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
25. นายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ
อันดับ 10 สำนักงานการศึกษาพิเศษ
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
26. นางสาวญารนันท์ พูดดี
อันดับ 13 สพป.อุดรธานี เขต 4
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
27. นางสาววิกานดา นามนวด
อันดับ 13 สพป.สมุทรปราการ เขต 1
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
28. นางสาวอัมภาภัทร ปังคบุตร
อันดับ 14 สพป.บึงกาฬ
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
29. นางสาวพรศิริ ไอ๊ซิม
อันดับ 14 สพม.เขต 20
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
30. นายศักดิ์เกียรติ จันทร์ลือชัย
อันดับ 15 สพม. เขต 20
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
31. นางสาววรดากานต์ วังทะพันธ์
อันดับ 16 สพป.บึงกาฬ
วิชาเอกวิทยาศาสตร์
32. นางสาวบุษยมาส ตางจงราช
อันดับ 17 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
33. นางสาวเขมิกา วงศ์สุริยา
อันดับ 17 สพม. เขต 20
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
34. นางสาวสุดาทิพย์ พันสีหะ
อันดับ 18 สพป.สมุทรปราการ เขต 1
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
35. นางสาวกฤษณา ปัตตาสงคราม
อันดับ 19 สพป.ระยอง เขต 1
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
36. นางสาวดาวใจ วงษ์สมศรี
อันดับ 20 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
37. นางสาวทิฆัมพร อุ่นจันที
อันดับ 20 สพม.เขต 20
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
38. นางจิรัฎฐ์ ไพสิฐสกุลเกษ
อันดับ 22 สพป.อุดรธานี เขต 4
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
39. นายรชตพล มีช่วงชั้น
อันดับ 25 สพม. เขต 20
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
40. นายอนุรักษ์ ศรีครซ้าย
อันดับ 28 สพป.อุบลราชธานี เขต 3
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
41. นายวิทวัช ตู้จันโท
อันดับ 28 สพม.เขต 20
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
42. นายอภิศักดิ์ พันธ์จำปา
อันดับ 31 สพม.เขต 20
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
43. นายนพฉัตร ปาประลิด
อันดับ 38 สพม.เขต 20
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
44. นางสาวปรียานุช ศรีวรสาร
อันดับ 46 สพม.เขต 20
วิชาเอกคอมพิวเตอร์

Download
ผลงานติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
ผลงานติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

1.ผอ.บรรจง  ดีแป้น 
สพป.อุดรธานี เขต 2

2.ผอ.ธีรภัทร์  ภาวะรีย์ 
สพป.อุดรธานี เขต 1

3.ผอ.แสงเดือน  สุขรมย์ 
สพป.อุดรธานี เขต 2

4.ผอ.จรูญ ศรีฉายา 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

5.ผอ.สดใส ณ กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

6.ผอ.สมบัติ  เกิดเพชร 
สพป.อุดรธานี เขต 4

7.ผอ.ปัญญา  กระทุ่มขันธ์ 
สพป.อุดรธานี เขต 2

8.ผอ.อดิศร  โยธะชัย 
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2

9.ผอ.ดิเรก  แดงพรวน 
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 3

10.รองฯ ผอ. อัครพงศ์  พฤกษาสิทธิ์ 
รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4

11.รองฯผอ.ยุภาพรรณ  เกิดเพชร 
รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4

12.รองฯผอ.สายัญ  นามแสง 
รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2

13.รองฯพรมมา  ประวันเน 
รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3

14.นายกองมา  ศรีหริ่ง
สพป.อุดรธานี เขต 2

15.นายสมยศ  ศรีบรรพต 
สพป.อุดรธานี เขต 2

16.นายอรุณ  ประทุมทอง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 3

17.นายธาตุ  ปฏิธานัง 
สพป.อุดรธานี เขต 2

18.นางเนารัตน์  นิลผาย 
สพป.อุดรธานี เขต 1

19.นายสุรสินธุ์  วรรณดา 
สพป.อุดรธานี เขต 2

20.นายสุรศักดิ์  ชานนนตรี 
สพป.อุดรธานี เขต 2

21.นายชาญณรงค์  อุดชาชน 
สพป.อุดรธานี เขต 2

22.นายอนันต์  รามโคตร
สพป.อุดรธานี เขต 2

Download
ผลงานติวสอบบรรจุครูผู้ช่วย
ผลงานติวสอบบรรจุครูผู้ช่วย ๑. นางสาวพรรวิภา ทองศรี
อับดับ๑ บรรจุ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒
๒. นางสาวเฟื้องฟ้า ภูพาที
อับดับ ๑ บรรจุ สพป. หนองคาย เขต ๒
๓. นางฉวีวรรณ มั่งมูล
อับดับ ๑ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๑
๔. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศร
อับดับ ๑ บรรจุ สพป. ตาก เขต ๒
๕. นางสาวมุกดา สีดี
อับดับ ๑ บรรจุ สพม. ๒๔ กาฬสินธุ์
๖. นางปาลิตา พรมมินทร์
อับดับ ๑ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๑
๗. นายโชคทวี นันตา
อับดับ ๑ บรรจุ สพป. ตาก เขต ๒
๘. นายอุบล เฉยฉิว
อับดับ ๑ บรรจุ สพม. ๒๔ กาฬสินธุ์
๙. นางสาวเพ็ญยาภรณ์ อุดชาชน
อันดับ ๑ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๒
๑๐. นางสาวปกิตตา ไพรนาม
อันดับ ๑ บรรจุ สพป. ปทุมธานี เขต ๑
๑๑. นายเริงพงษ์ คำบุดดา
อันดับ ๑ บรรจุ สพป. หนองคาย เขต ๒
๑๒. นางสาวสุจิราภัทร โสดาปัดชา
อันดับ ๑ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๒
๑๓. นางสาวจันทร์หอม ศรีดาโง้น
อันดับ ๑ บรรจุ สพป. หนองคาย เขต 2
๑๔. นายฤทธิศักดิ์ ศรีราชสัญชัย
อันดับ ๒ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๑
๑๕. นางสาวสุพรรณี ดุมา
อันดับ ๒ บรรจุ สพป. ชลบุรี เขต ๒
๑๖. นางสาวรจพร ศรีบรรพต
อันดับ ๒ บรรจุ สพม. ๒๑ หนองคาย
๑๗. นางนัทกมล ติยะวงศ์
อันดับ ๒ บรรจุ สพม. ๒๐ อุดรธานี
๑๘. นายอัศวเดช ศรีเสาวงษ์
อันดับ ๒ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๓
๑๙. นายวัชระ เสนสม
อันดับ ๒ บรรจุ สพป. อำนาจเจริญ เขต ๒
๒๐. นางสาวธารินี ปากดี
อันดับ ๒ บรรจุ สพป. นนทบุรี เขต ๑
๒๑. นางสาวมะลิวรรณ วิบูลย์กุล
อันดับ ๓ บรรจุ สพป. สมุทรสาคร เขต ๒
๒๒. นางสาวจิตรลดา แก้วคำกอง
อันดับ ๓ บรรจุ สพป. ปทุมธานี เขต ๑
๒๓. นางสาวอรุณรัสมี ราชาสุข
อันดับ ๓ บรรจุ สพป. สุรินทร์ เขต ๓
๒๔. นายคงศิลป์ เครื่องประดับ
อันดับ ๓ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๔
๒๕. นางสาวประภัสสร ฤทธิ์มนตรี
อันดับ ๓ อบจ. ศรีษะเกศ
๒๖. นายสง่า ตรวจนอก
อันดับ ๓ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒
๒๗. นายปิยะพงษ์ ศรีสุพรรณ
อันดับ ๓ สพม. ๒๕ ขอนแก่น
๒๘. นางสาวจริยา กรดสุรีย์
อันดับ ๓ สพป. อำนาจเจริญ เขต ๒
๒๙. นายพนมกร ศรีโยธา
อันดับ ๔ บรรจุ สพป. ขอนแก่น เขต ๔
๓๐. นางสาวปิยฉัตร สระแก้ว
อันดับ ๔ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๑
๓๑. นางสาวปัทมาภรณ์ เดชขันธ์
อันดับ ๔ บรรจุ สพป. สระแก้ว เขต ๒
๓๒. นางสาวปาริชาติ รัตนชัย
อันดับ ๔ บรรจุ สพม. ๒๐ อุดรธานี
๓๓. นายกันตวีย์ คลังแสง
อันดับ ๕ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๔
๓๔. นายณัฐกร กาเผือกงาม
อันดับ ๕ บรรจุ สพม. ๒๙ อุบลราชธานี
๓๕. นางสาวณัชณิชา ภูคำวงศ์
อันดับ ๖ บรรจุ สพม. ๒๐. อุดรธานี
๓๖. นายกิตติกร ฮมปา
อันดับ ๖ บรรจุ สพม. ๒๑ หนองคาย
๓๗. นางสาวโสภาวรรณ ขันเลื่อน
อันดับ ๗ บรรจุ สพป. ชลบุรี เขต ๓
๓๘. นางจินตนา วงษ์สีดา
อันดับ ๗ บรรจุ สพป. สกลนคร เขต ๒
๓๙. นางสาวศุกร์คิด เพชรสิงห
อันดับ ๗ บรรจุ สพป. ชลบุรี เขต ๒
๔๐. นายศราวุฒิ วุฒิเสน
อันดับ ๗ บรรจุ สพม. ๒๑ หนองคาย
๔๑. นายนครินทร์ พรมกลาง
อันดับ ๙ บรรจุ สพม. ๒๑ หนองคาย
๔๒. นายพฤหัส สอนสะอาด
อันดับ ๙ บรรจุ สพม. ๑๙ เลย
๔๓. นายพุทธา บัวผัน
อันดับ ๑๐ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๑
๔๔.นางสาวสุวรรณี ฤทธ์ตะมน
อันดับ ๑๐ บรรจุ สพป. ศรีษะเกษ เขต ๒
๔๕. นางสาวอรวรรณ กิตติพัฒน์มนตรี
อันดับ ๑๐ บรรจุ สพป. เลย เขต ๒
๔๖. นางสาวอุมาพร รัชทานี
อันดับ ๑๐ บรรจุ สพป. อำนาจเจริญ
๔๗.นายศิวากร เรืองแสง
อันดับ ๑๐ บรรจุ สพป. อยุธยา เขต ๒
๔๘.นายศรัน แสบงบาน
อันดับ ๑๐ บรรจุ สพป. ระยอง เขต ๑
๔๙.นายภูมิเดช แดงนา
อันดับ ๑๐ บรรจุ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๐.นางสาวสิริกร จอมกิ่ง
อันดับ ๑๐ บรรจุ สพป. หนองคาย เขต ๒
๕๑.นางสาวณัฐณิชา จันทรเสนา
อันดับ ๑๒ บรรจุ สพม. ๑๙ หนองบัวลำภู
๕๒.นางสาวหนึ่งนุช หอมน้อย
อันดับ ๑๓ บรรจุ สพป. กำแพงเพชร เขต ๒
๕๓.นางละมัย ทิมินกุล
อันดับ ๑๓ บรรจุ สพป. หนองบัวลำภู เขต ๑
๕๔.นายอมร ปลื้มหอม
อันดับ ๑๓ บรรจุ สพม. ๒๙ อุบลราชธานี
๕๕.นางสาวจารุวรรณ บุญหล้า
อันดับ ๑๔ บรรจุ สพป.อุดรธานี เขต ๓
๕๖.นางสาวพัชราภรณ์ พันธุวงษา
อันดับ ๑๔ บรรจุ สพป.ชลบุรี เขต ๒
๕๗.นางสาวดริญญา ผาจวง
อันดับ ๑๔ บรรจุ สพม.๖
๕๘.นางสาวมัทรี อินทร์ดี
อันดับ ๑๕ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๓
๕๙.นางสาวพจนา พงษ์สิทธิศักดิ์
อันดับ ๑๕ บรรจุ หนองคาย เขต ๓
๖๐.นายจักฤษณ์ พันโพดา
อันดับ ๑๖ บรรจุ สพป. ปทุมธานี เขต ๑
๖๑.นายสมชาย วงษ์ละคร
อันดับ ๑๗ บรรจุ อุดรธานี เขต ๔
๖๒.นางพรรัตน์ ทองมั่น
อันดับ ๑๗ บรรจุ สพป. ชลบุรี เขต ๒
๖๓.นายอเนก วิราสังข์
อันดับ ๑๗ บรรจุ สพม. ๒๔
๖๔.นางสาวพัชรินทร์ สมบูรณ์
อันดับ ๑๗ บรรจุ สพม. ๒๕ ขอนแก่น
๖๕.นางสาวอุไรพร พลขันธ์
อันดับ ๑๘ บรรจุ สพม. ๒๐ อุดรธานี
๖๖.นางสาวสายรุ้ง สมพิทักษ์
อันดับ ๑๘ บรรจุ สพม. ๒๑ หนองคาย
๖๗.นางสาวเกสร ยศพันธ์
อันดับ ๑๙ บรรจุ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
๖๘.นางสาวสิริขวัญ ขมวดทรัพย์
อันดับ ๒๑ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๑
๖๙.นางสาวพิมพ์มาศ โคตรชมพู
อันดับ ๒๒ บรรจุ หนองคาย เขต ๓
๗๐.นางสาวเรณู ขุนจ่าเมือง
อันดับ ๒๒ บรรจุ สพป. หนองคาย เขต ๒
๗๑.นายบริพัฒน์ พิมพ์พล
อันดับ ๒๓ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๔
๗๒.นายดำรงศักดิ์ ทองดี
อันดับ ๒๓ บรรจุ สพป.หนองคาย เขต ๒
๗๓.นางสาววลัยลักษณ์ นามสง่า
อันดับ ๒๓ บรรจุ สพป. ชลบุรี เขต ๒
๗๔.นางสุจิตรา ปัดถาวโร
อันดับ ๒๔ บรรจุ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓
๗๕.นางสาวศรัญญา ราชาสุข
อันดับ ๒๔ บรรจุ สพม. ๒๑ หนองคาย
๗๖.นางสาววรรัตน์ อำเคน
อันดับ ๒๔ บรรจุ สพป. เลย เขต ๓
๗๗.นางสาวพิมพ์ชนก สมวงษ์
อันดับ ๒๕ บรรจุ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๗๘.นางสาวกิตติยา เพ็งวิชัย
อันดับ ๒๖ บรรจุ สพป. หนองบัวลำภู เขต ๒
๗๙.นายธนวัฒน พรมทา
อันดับ ๒๗ บรรจุ อุดรธานี เขต ๔
๘๐.นางสาวภัทรวลัญม์ ชมมอญ
อันดับ ๓๐ บรรจุ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑
๘๑.นางสาวอมรรัตน์ อุภัยพรม
อันดับ ๓๐ สพป. เลย เขต ๒
๘๒.นายนิพล จิจันทร์ดา
อันดับ ๓๐ สพป. หนองคาย เขต ๓
๘๓.นางสาวหยดชลินทร์ กุดโอภาส
อันดับ ๓๒ บรรจุ สพป. อยุธยา เขต ๑
๘๔. นายพีรวัฒน์ รักษาภายใน
อันดับ ๓๓ สพม. ๒๕ ขอนแก่น
๘๕.นางสาววิภา บุญชาญ
อันดับ ๓๔ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๓
๘๖. นางสาวกฤษณา ปัตตาสงคราม
อันดับ ๓๔ สพป. หนองคาย เขต ๓
๘๗. นางสาวศิริลักษณ์ อินทะสร้อย
อันดับ ๓๕ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๓
๘๘ นางสาวพัชรินทร์ ถาวรพัง
อันดับ ๓๕ บรรจุ สพป. อยุธยา เขต ๒
๘๙. นางสาวสุภารัตน์ ศรีเทพย์
อันดับ ๓๘ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๔
๙๐. นางสาวเจนจิรา สุดลาภา
อันดับ ๔๑ บรรจุ สพม. ๗ ปราจีนบุรี
๙๑. นางสาวสุภิชยา กรไชยา
อันดับ ๔๓ บรรจุ ครู ก.ท.ม
๙๒. นางสาววิภาวดี อ่ามงามทรัพย์
อันดับ ๔๓ บรรจุ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒
๙๓. นางสาวดุษณียา บุดดานอก
อันดับ ๔๓ บรรจุ สพป. ตาก เขต ๒
๙๔. นายสุทธินันท์ สงจันทร์
อันดับ ๔๔ บรรจุ สพป. หนองบัวลำภู เขต ๑
๙๕. นางสาวเบญจวรรณ ขันตีคำ
อันดับ ๔๖ บรรจุ สพป. นนทบุรี เขต ๑
๙๖. นางสาวสุภาวดี ภูปัญญา
อันดับ ๔๖ บรรจุ ครูเทศบาลนครอุดรธานี
๙๗. นายพร้อมพงษ์ ถือลำปาง
อันดับ ๔๖ บรรจุ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๙๘. นางสาวปราณี ธรรมด
อันดับ ๕๐ สพม. ๕ สิงห์บุรี
๙๙. นางสาวธัญพิชา นาเสงี่ยม
อันดับ ๕๐ สพม. ๒๑ หนองคาย
๑๐๑. นางสาวศศิธร พรมโส
อันดับ ๕๒ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒
๑๐๒. นายยรรยง บุญแสง
อันดับ ๕๓ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒
๑๐๓. นางสาวยุพิน ผายดี
อันดับ ๕๓ อุดรธานี เขต ๓
๑๐๔. นางสาวอัจฉรา เพ็งปอภาร
อันดับ ๕๗ บรรจุ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒
๑๐๕. นายสุริยันต์ เหนือโพนทอง
อันดับ ๕๘ สพม. ๒๕ ขอนแก่น
๑๐๖. นางสาววิภา บุญชาญ
อันดับ ๕๙ บรรจุ สพป. หนองคาย เขต ๒
๑๐๗. นายธานินทร์ บำรุงภักดี
อันดับ ๖๑ สพป. หนองคาย เขต ๓
๑๐๘. นางสาวลัดดา วิบูลย์สิน
อันดับ ๖๒ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๑
๑๐๙. นางสาวศิวลักษณ์ ศรีละ
อันดับ ๖๔ บรรจุ สพป. อุดรธานี เขต ๔
๑๑๐. นางสาวพิมพ์ศิริ ปานปรีดา
อันดับ ๖๕ บรรจุ ครู ก.ท.ม.
๑๑๑. นางสาวศิรินนภา รักซ้อน
อันดับ ๖๗ บรรจุ สพป. ตาก เขต ๒
๑๑๒. นางสาวสุพัตรา มั่งมูล
อันดับ ๗๑ สพป. อุดรธานี เขต ๓
๑๑๓. นางสาวสุนทรา กองสมบัติ
อันดับ ๗๒ สพม. ๑๙ เลย
๑๑๔. นางสาวปิยนันท์ คำวันดี
อันดับ ๗๓ สพป. หนองคาย เขต ๓
๑๑๕. นางสาวศิวพร ยืนนาน
อันดับ ๗๖ สพป. อุดรธานี เขต ๓
๑๑๖. นางสาวจุฑามาศ ภูพาที
อันดับ ๘๑ สพป. หนองคาย เขต ๓
๑๑๗. นางสาวลัดดาวรรณ วรรณโสกเชือก
อันดับ ๘๒ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓
๑๑๘. นางพฤกพันธ์ โลนุช
อันดับ ๑๑๙ สพป. นครราชสีมา ๓
๑๑๙. นายมนตรี มหาพรม
อันดับ ๑๙๑ สพป. ตาม เขต ๒
Download

แสดงความเห็นเกี่ยวกับหน้าเว็บ